Aansprakelijkheid aankoop bij gebreken

Wanneer een aankoop binnen zes maanden gebreken vertoont, is het voor de wet een fabrieksfout en heeft U recht op vervanging of reparatie. Als het defect ná zes maanden ontstaat, kan er nog steeds sprake zijn van een fabrieksfout, maar dan moet de koper bewijzen dat hij het apparaat normaal heeft gebruikt.

Ga bij klachten altijd terug naar de verkoper; hij is degene met wie U een koopovereenkomst heeft gesloten.

Maar ook als de klachten (veel) later optreden, staat U niet met lege handen.

Hierbij is o.m. de geschatte levensduur van belang. Gaat het bijvoorbeeld een televisie met een geschatte levensduur van tien jaar na drie jaar stuk, dan heeft U nog steeds recht op kosteloos herstel of vervanging. Vervangt de verkoper de televisie, dan mag hij een verbruiksvergoeding vragen voor de periode dat het apparaat gebruikt is. Voor een televisie die na drie jaar stukgaat, is de verbruiksvergoeding dan 3/10 deel van de oorspronkelijke koopprijs. Een soortgelijke rekensom geldt als het product gerepareerd kan worden: de koper betaalt dan 3/10 van de reparatiekosten.

0