Aanzegverplichting

Vanaf 1 januari 2015 hebben werkgevers er een verplichting bijgekregen; de aanzegverplichting. Deze verplichting houdt in dat een werkgever minimaal één maand voor het einde van een tijdelijk contract van 6 maanden of meer, schriftelijk aan zijn werknemer moet laten weten of hij het contract wil voortzetten of niet. En mocht hij verder willen, dan moet hij aangeven onder welke voorwaarden dit gaat gebeuren.

Aanzegbrief
De aanzegging dient schriftelijk te gebeuren en het moet bewijsbaar zijn dat de werknemer de aanzegbrief heeft ontvangen. De aanzegbrief mag overigens ook per e-mail worden verzonden maar dan moet de werknemer duidelijk hebben gemaakt deze te hebben ontvangen.

Aanzegboete
Als een werknemer zich niet aan zijn aanzegverplichting houdt, dan kan de werknemer een aanzegboete van de werkgever opeisen De aanzegboete bedraagt één maandsalaris of pro rato.

Wilt u meer weten over de aanzegverplichting, neem dan gerust vrijblijvend contact op!

0