Dag VAR, Hallo Modelovereenkomsten!

Dag VAR, Hallo Modelovereenkomsten!

De huidige VAR wordt per 1 mei 2016 afgeschaft met een overgangsperiode van 1 jaar tot 1 mei 2017. Binnen dit jaar zal nog weinig handhaving plaatsvinden maar vooral zullen uitvoeringsrisico’s nader worden aangepakt en voorlichting worden gegeven. Een alternatief is binnen de politiek gevonden in de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA).

Na de afschaffing van de VAR kan via voorbeeldovereenkomsten van de Belastingdienst vrijwaring worden gekregen voor de loonheffing. Opdrachtgevers en ...

Lees verder →
0

Aansprakelijkheid aankoop bij gebreken

Wanneer een aankoop binnen zes maanden gebreken vertoont, is het voor de wet een fabrieksfout en heeft U recht op vervanging of reparatie. Als het defect ná zes maanden ontstaat, kan er nog steeds sprake zijn van een fabrieksfout, maar dan moet de koper bewijzen dat hij het apparaat normaal heeft gebruikt.

Ga bij klachten altijd terug naar de verkoper; hij is degene met wie U een koopovereenkomst heeft gesloten.

Lees verder →

0

Wanneer mag een werkgever de arbeidsvoorwaarden eenzijdig wijzigen?

De afgelopen tijd is geregeld in het nieuws geweest dat werkgevers vanwege bedrijfseconomische redenen voornemens zijn de arbeidsvoorwaarden van werknemers te wijzigen. Er wordt bijvoorbeeld een verlaging van het salaris voorgesteld, om het bedrijf te kunnen behoeden voor een eventueel aankomend faillissement.

Om te kunnen beoordelen in hoeverre een werkgever u kan verplichten om daarmee akkoord te gaan, is het allereerst van belang om te bepalen of iets kan worden aangemerkt als een arbeidsvoorwaarde.

Arbeidsvoorwaarden kunnen ...

Lees verder →
0

Procedure? Een jurist op afstand of eigen advocaat/gemachtigde?

De afgelopen jaren werd steeds meer door rechtsbijstandsverzekeraars voor hun verzekerden geprocedeerd. Dus meer nog dan advies geven. In veel landen, zoals Duitsland, mocht dat niet omdat het belang van de verzekerde en de kosten van rechtsbijstandverlening (ofwel die portemonnee) al snel met elkaar botsen.

Maar wat is een procedure? Dat staat in de polis, maar is simpel gezegd “een beslissing waar je het mee oneens bent aan een ander voorleggen”.

Lees verder →

0