Dag VAR, Hallo Modelovereenkomsten!

Dag VAR, Hallo Modelovereenkomsten!

De huidige VAR wordt per 1 mei 2016 afgeschaft met een overgangsperiode van 1 jaar tot 1 mei 2017. Binnen dit jaar zal nog weinig handhaving plaatsvinden maar vooral zullen uitvoeringsrisico’s nader worden aangepakt en voorlichting worden gegeven. Een alternatief is binnen de politiek gevonden in de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA).

Na de afschaffing van de VAR kan via voorbeeldovereenkomsten van de Belastingdienst vrijwaring worden gekregen voor de loonheffing. Opdrachtgevers en opdrachtnemers kunnen hun overeenkomst van opdracht laten toetsen door de Belastingdienst, maar zijn hiertoe niet verplicht. Er kan tevens volgens een voorbeeldovereenkomst worden gewerkt, waarbij het nummer van de voorbeeldovereenkomst kan worden opgenomen en met een eventuele aanvullende bijlage met afspraken vervolgens aan de slag kan worden gegaan. Dit voorkomt een papieren bolwerk.
De overeenkomsten die bij de Belastingdienst zijn voorgelegd en beoordeeld, filteren het loonheffingsvraagstuk en gaan verder niet over de kwalificatie van het zelfstandig ondernemerschap. Dit ligt binnen de Inkomstenbelasting. Een goedgekeurde overeenkomst zal een geldigheid hebben voor 5 jaar.

Op de website van de Belastingdienst zijn inmiddels diverse voorbeeldovereenkomsten gepubliceerd. Er is geen verplichting om van een overeenkomst gebruik te maken, net als dat de VAR geen verplicht document was. Voor situaties waarin er evident sprake is van zelfstandigheid, is het werken met een door de Belastingdienst beoordeelde overeenkomst overbodig omdat partijen zelf kunnen beoordelen dat er geen sprake is van werknemerschap. Er zal geen sprake meer zijn van een automatische verlenging zoals bij de VAR, maar van een termijn van in beginsel 5 jaar voor de geldigheid van een goedgekeurde overeenkomst (afhankelijk van eventueel veranderde wetgeving en jurisprudentie).

Kortom, de modelovereenkomsten van de Belastingdienst zijn alleen op fiscale punten gecontroleerd en kunnen daarom helemaal niet altijd even gunstig zijn voor opdrachtnemer of opdrachtgever. De overeenkomsten sluiten vaak niet aan op de werkelijke situatie. U zult daarom alsnog de overeenkomsten zelf moeten (laten)opstellen of aanpassen.

Wij staan u bij, neem nu vrijblijvend contact op!

afschaffing VAR

0