Elke dag minstens één slachtoffer van babbeltruc in Amsterdam

Elke dag wordt minstens één Amsterdamse oudere slachtoffer van een babbeltruc, waarbij iemand zich met een smoes naar binnen praat en daar iets steelt. Waarschijnlijk ligt het werkelijke aantal nog hoger.

Dat blijkt uit onderzoek van de Politieacademie. De meeste aangiften komen uit Amsterdam-Zuid, Amstelveen en Amsterdam-West. Slachtoffer zijn oudere tot hoogbejaarde mensen, vooral 75-plussers.

Schaamte
De babbeltruc is aangemerkt als high impact crime, en geldt daarmee als prioriteit voor de politie. Het aantal slachtoffers is naar alle waarschijnlijkheid nog een stuk groter, omdat grofweg maar één op de drie mensen aangifte doet. Sommigen zijn terughoudend uit schaamte, anderen achten de pakkans te klein. En dat klopt – slechts een klein deel wordt opgelost.

Daders laten vrijwel geen sporen na en slachtoffers kunnen zich de gezichten vaak slecht herinneren door hun hoge leeftijd en doordat zij in eerste instantie niet wantrouwig waren. Bovendien zijn de daders vaak al ver weg voordat de slachtoffers zich realiseren dat zij zijn bestolen.

Slinkse trucjes
‘Het zijn trucs waar u en ik ook in zouden kunnen stinken,’ zegt Annelies van Voornveld van de Amsterdamse politie. ‘Daders maken gebruik van het goede vertrouwen en de beleefdheid van oudere mensen.’ De politie heeft geen concrete cijfers over de omvang van het probleem. De babbeltruc is op zich geen strafbaar feit, maar een manier om een strafbaar feit te plegen, en is daarom tot nog toe niet apart geregistreerd.

De Politieacademie pleit nu voor een betere landelijke aanpak van het probleem en voor meer voorlichting om ouderen weerbaarder te maken tegen deze slinkse trucjes.

Elke dag minstens één slachtoffer van babbeltruc in Amsterdam – MISDAAD – PAROOL.

0