kosten

Tarieven

Als u nog niet eerder met ons gewerkt heeft, maken we graag geheel vrijblijvend en kosteloos kennis met u. U kunt daartoe te allen tijde een afspraak met ons maken. Mocht u gebruik willen maken van onze juridische diensten, dan kunt u een keuze maken uit een aantal prijsmodellen. Deze prijsmodellen zijn flexibel en wij passen deze graag aan uw behoefte aan. Voor ieder prijsmodel geldt, dat we extra kosten, zoals reiskosten en kosten van derden, apart in rekening brengen. Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW. Wij rekenen tevens kantoorkosten.

Hieronder staan de verschillende mogelijkheden opgesomd:

Betaling op basis van een uurtarief – De meest gangbare manier van betaling: de cliënt betaalt een voorschot en dit op basis van het daarvoor geldende uurtarief.

Betaling van een vast bedrag ineens (‘fixed fee’) – Voorafgaand aan de te verrichten werkzaamheden betaalt de cliënt één vast bedrag dat de kosten van de werkzaamheden dekt. De cliënt heeft geen onzekerheid over de hoogte van het uiteindelijk verschuldigde bedrag.

Betaling afhankelijk van het resultaat – Een mogelijkheid is dat de betaling geheel afhankelijk wordt gesteld van het behaalde resultaat. Indien het resultaat uitblijft, blijft ook de betaling van de cliënt aan PDD Legal achterwege. Maar ingeval het resultaat gunstig uitvalt, geldt in de regel dat het tarief iets hoger zal zijn dan een normaliter geldend uurtarief (uiteraard is een combinatie van bovenstaande mogelijkheden bespreekbaar).

Juridisch Abonnement – Zou het niet prettig zijn om al in een vroeg stadium even te kunnen overleggen met iemand die de juridische gevolgen van een beslissing kan overzien? Even overleggen over hoe te handelen bij een klant die op het allerlaatste moment onder een contract uit wil. Wat te doen met die medewerker, die zich voor de vijfde keer in twee maanden ziek heeft gemeld? Klik hier voor meer informatie.

Starterstarief – Omdat we startende ondernemers/ondernemingen graag willen ondersteunen, bieden we hen in het eerste jaar van hun bestaan korting op al onze tariefmodellen. Het eerste kwartaal bieden we 30%, het tweede 20%, het derde 10% en het vierde 5% korting.