Maatregelen uit Troonrede 2014 Prinsjesdag

Wat zijn de belangijkste maatregelen uit de Troonrede 2014?

Koning Willem-Alexander heeft dinsdag 16 september 2014 op de 200e Prinsjesdag zijn tweede Troonrede voorgelezen. Daarin noemde hij een lange rij maatregelen waarvan de regering vandaag een belangrijk deel aan de Tweede Kamer aanbiedt.

Hieronder vindt u aan een aantal maatregelen, in volgorde van vermelding in de Troonrede:
– Het budget voor defensie groeit structureel met € 100 miljoen extra per jaar en er komt eenmalig extra geld beschikbaar voor internationale noodhulp.
– Voorzieningen voor mensen met een arbeidsbeperking gaan over naar gemeenten, net als thuiszorg- en jeugdzorgvoorzieningen. Daarvoor is in 2015 € 400 miljoen extra beschikbaar.
– Er komt een toelage voor huishoudelijke hulp.
– De loonbijstelling in de publieke sector wordt in 2015 volledig uitgekeerd.
– De invoering van brug-WW verruimt de mogelijkheden om tijdelijk te werken of een technische opleiding te volgen met behoud van een WW-uitkering.
– Het recht op kinderopvangtoeslag bij ontslag wordt met drie maanden verlengd tot een half jaar.
– Het lage BTW-tarief voor de bouw wordt verlengd tot 1 juli 2015.
– Er komt op termijn € 1 miljard vrij voor beter hoger onderwijs. Dit komt door de hervorming van de studiefinanciering en de introductie van het studievoorschot.
– De ov-kaart blijft bestaan en wordt beschikbaar voor alle mbo’ers.
– De regering investeert extra in het primair, voortgezet en beroepsonderwijs, onder meer via de ontwikkeling van een meester-gezelsysteem.
– Er komt een zogenoemd toekomstfonds voor kredietverlening aan innovatieve mkb’ers.
– De regering blijft onnodige regels aanpakken die ondernemers en particulieren in de weg zitten.
– De Omgevingswet moet de procedures rond de bouw van woningen, kantoren en infrastructuur sterk vereenvoudigen en versnellen.
– De regering werkt aan een herziening van het belastingstelsel. Dit moet het stelsel flink vereenvoudigen en daarnaast de werkgelegenheid stimuleren door verlaging van de lasten op arbeid.
– Exportkredieten worden meer gericht op opkomende economieën en bedrijven krijgen makkelijker toegang tot deze kredieten.
– De regering gaat de strijd tegen schijnconstructies opvoeren.

0