kosten

No cure, no pay / No cure, less pay

Betalen naar Resultaat

Wij behandelen ook veel zaken op basis van ‘no cure, no pay’of ‘no cure, less pay’. Bij ‘no cure, no pay’ betaalt u ons alleen indien een vooraf overeengekomen resultaat is behaald. Bij géén succes bent u ons niets verschuldigd. Bij ‘no cure, less pay’ bent u ons een lage basisvergoeding verschuldigd voor onze werkzaamheden en alleen indien het overeengekomen resultaat wordt behaald, bent u ons een extra vergoeding verschuldigd.

Over de hoogte van de vergoeding kunnen verschillende afspraken worden gemaakt. Er kan worden overeengekomen dat de juridische kosten een bepaald percentage bedragen van het behaalde resultaat. De hoogte van het percentage is uiteraard afhankelijk van de aard van uw zaak. Doorgaans hanteren wij een percentage van 25%. Het is tevens mogelijk dat u ons een vooraf overeengekomen vast geldbedrag bent verschuldigd, indien een bepaald resultaat wordt behaald.

Niet iedere zaak is geschikt voor ‘no cure, no pay’ of ‘no cure, less pay’. Wilt u de mogelijkheden met ons bespreken?

Neem dan nu contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek!