Ook vrije advocaatkeuze of andere gemachtigde bij rechtsbijstandverzekering

Op 7 november 2013 heeft het Europese Hof een uitspraak gedaan over de vrije advocaatkeuze van verzekerden onder een rechtsbijstandverzekering, naar aanleiding van vragen van de Hoge Raad.

Het Europees Hof heeft geoordeeld dat rechtsbijstandverzekeraars voor alle gerechtelijke en administratieve procedures verplicht zijn gehoor te geven aan het verzoek van de verzekerde om een eigen advocaat te kiezen. Geen van de grote verzekeraars biedt op dit moment die mogelijkheid. Er is nu pas sprake van een keuzemogelijkheid voor de verzekerde als de verzekeraar van oordeel is dat een externe deskundige geraadpleegd moet worden. Dat gaat vanaf nu dus veranderen.

De polisvoorwaarden zullen door de verzekeraars moeten worden aangepast, zodanig dat de verzekerde recht heeft op een vrije keuze advocaatkeuze bij een procedure. Wel heeft het Hof aangegeven dat dit niet betekent dat de rechtsbijstandverzekeraars ook verplicht kunnen worden om alle kosten hiervoor voor hun rekening te nemen. Hoe dat zal worden uitgewerkt, valt nog te bezien. De verwachting is dat dit in de prijs van de verzekeringspolis te merken zal zijn. Het Europees Hof heeft verder nog aangegeven dat het voor de vrije advocaatkeuze niet uitmaakt of sprake is van verplichte procesvertegenwoordiging of niet. Ook in procedures waarbij niet verplicht een advocaat door de wet is voorgeschreven heeft de verzekerde toch de vrije keuze voor een advocaat of andere gemachtigde van zijn keuze. Bron: EG HvJ, 7-11-2013

0