Privacy statement

PDD Legal verwerkt persoonsgegevens conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens en andere toepasselijke wet- en regelgeving.

Doel van de verwerking persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden verwerkt in het kader van de uitvoering van de dienstverlening van PDD Legal, zoals de uitvoering van uw opdracht, de beantwoording van uw verzoek om informatie en de toezending van een offerte. Indien u kenbaar heeft gemaakt dat u op de hoogte gehouden wenst te worden van aanbiedingen van PDD Legal, worden uw persoonsgegevens ook met dat doeleinde verwerkt. Uw persoonsgegevens kunnen voorts worden verwerkt indien dit voortvloeit uit een wettelijke verplichting.

Uw rechten
U heeft het recht bij PDD Legal op te vragen welke persoonsgegevens worden verwerkt en voor welke doeleinden. Tevens bent u bevoegd PDD Legal te verzoeken de betreffende persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. U kunt hiervoor een verzoek indienen via onderstaande contactgegevens.

Cookies
PDD Legal verzamelt gegevens over het bezoek van de website door middel van cookies. U kunt uw browser zo instellen dat u geen cookies ontvangt. Mogelijk leidt dit ertoe dat u van bepaalde functionaliteiten van de website geen gebruik meer kunt maken.

Veiligheid
PDD Legal gaat uiterst zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en heeft passende maatregelen getroffen om de veiligheid daarvan te allen tijde te waarborgen.

Contact
Indien u vragen heeft of meer informatie wilt over het privacybeleid van PDD Legal, neemt u dan contact met ons op via info@pddlegal.nl.