Privacy- en cookieverklaring


PDD Legal waarborgt de privacy van gebruikers van deze website en gebruikers van onze diensten. Persoonsgegevens van gebruikers worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. PDD Legal houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt.

Verwerking van persoonsgegevens

Daar u gebruikt maakt van de diensten van PDD Legal en/of persoonsgegevens aan PDD Legal heeft verstrekt worden deze gegevens door ons verwerkt.

PDD Legal verwerkt de volgende persoonsgegevens:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Lijst met uw contactgegevens via social media
– Gevoelige gegevens met betrekking tot uw juridische zaak/rechtszaak
– Burgerservicenummer (BSN) / BTW-nummer
– Vreemdelingennummer
– Bankgegevens

Vastlegging gegevens

PDD Legal verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Ter uitvoering van de overeengekomen dienstverlening
– het met u kunnen communiceren
– Ter afhandeling van uw betaling
– Verzending van een mogelijke nieuwsbrief en/of reclamefolder
– PDD Legal analyseert uw gedrag op de website om daarmee onze website te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren

Bewaartermijn

PDD Legal zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
PDD Legal bewaart fysieke en digitale gegevens met betrekking tot uw zaaksdossier (tot vijf jaar na sluiting van uw zaak).
PDD Legal bewaart cliënt identificatiegegevens (naam, geslacht, geboortedatum, burgerservicenummer) zolang het kantoor wordt voortgezet.
PDD Legal bewaart de gegevens die via de website worden verstrekt gedurende vijf jaar vanaf het moment van vastlegging.

Gegevens delen met derden

PDD Legal verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u en/of PDD Legal daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluit PDD Legal een verwerkersovereenkomst.

Cookies

PDD Legal gebruikt technische, functionele -en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.

De cookies die PDD Legal gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Onze website maakt gebruik van Google Analytics, een statistiekendienst van Google, om de gegevens van deze website te analyseren. Verder gebruikt onze chatdienst cookies om de chatinhoud en uw gegevens te onthouden.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door de betreffende instellingen in uw browser te wijzigen. Mogelijk kunt u door het weigeren van cookies niet alle mogelijkheden van onze website benutten. Door gebruik te maken van onze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door PDD Legal alsmede Google.

Het inzien, aanpassen en/of verwijderen van uw gegevens

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@pddlegal.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Uiteraard dient u hierbij uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. PDD Legal zal zo snel mogelijk op uw verzoek reageren.

Bescherming van uw gegevens

PDD Legal maakt gebruik van SSL-encryptie (Secure Socket Layer) om uw gegevens te beschermen. U herkent het gebruik van deze SSL-encryptie door de aanduiding van ‘https’ in plaats van ‘http’ voorafgaand aan het webadres. Door het gebruik van SSL-encryptie kunnen uw persoonlijke gegevens niet door derden worden ingezien.

Mocht u vragen hebben over het privacy en/of cookiebeleid, dan kunt u contact met ons opnemen middels info@pddlegal.nl.