Procedure? Een jurist op afstand of eigen advocaat/gemachtigde?

De afgelopen jaren werd steeds meer door rechtsbijstandsverzekeraars voor hun verzekerden geprocedeerd. Dus meer nog dan advies geven. In veel landen, zoals Duitsland, mocht dat niet omdat het belang van de verzekerde en de kosten van rechtsbijstandverlening (ofwel die portemonnee) al snel met elkaar botsen.

Maar wat is een procedure? Dat staat in de polis, maar is simpel gezegd “een beslissing waar je het mee oneens bent aan een ander voorleggen”.

De vraag wie rechtsbijstand verleent, speelt als een advocaat niet verplicht is. Zoals in zaken betreffende sociale zekerheid en bestuursrecht. En in zaken bij het kantongerecht, zoals arbeidszaken en huur, maar ook andere geldzaken (tot €.25.000,- en soms €.40.000,-). En ook procedures bij klachtencommissies van uw werkgever of instelling? Dat zal de praktijk gaan leren. Maar probeer het zeker!

De Brusselse regels inzake de vrije advocaatkeuze of andere gemachtigde zijn door het Europese Hof op 7 november 2013 verduidelijkt: als een procedure gevoerd moet worden, heeft de verzekerde altijd recht op vrije advocatenkeuze. In veel zaken is dus onterecht de advocaat of gemachtigde van de eigen keuze geweigerd. Rechtsbijstandsverzekeraars hebben op zichzelf gekwalificeerde juristen in dienst. Toch was en is het raadzaam als verzekerde kritisch te blijven kijken naar de dienstverlening “op afstand”. Ook omdat juristen van rechtsbijstandsverzekeraars zoveel zaken moeten behandelen, dat er vaak te weinig tijd is voor een goede persoonlijke belangenbehartiging. Wanneer u toch liever uw eigen advocaat of gemachtigde wilt, dan heeft u daarin de vrije keuze. En in beginsel mag u dan niet gestraft worden met een lagere dekking. Het is wel verstandig met de advocaat of gemachtigde meteen al de maximumdekking te bespreken.

0