Wetboek_duo

Praktijkgebieden

PDD Legal adviseert en procedeert op een breed terrein. Voor uiteenlopende juridische vraagstukken kunt u bij ons terecht. Het voordeel: u heeft één aanspreekpunt, één juridisch adviseur die u en uw situatie goed kent. PDD Legal neemt u graag zorgen uit handen bij zakelijke vraagstukken of privékwesties, in civiele of bedrijfsrechtelijke procedures.

Op de volgende terreinen verlenen wij juridische bijstand:

Arbeidsrecht – Arbeidsgeschillen tussen werkgever en werknemer, ontslag, arbeidsovereenkomsten, concurrentiebeding.

Overeenkomstenrecht – Opstellen van overeenkomsten of algemene voorwaarden, aanspraak maken op nakoming van overeenkomsten, ageren tegen inbreuk.

Huurrecht – Huur en verhuur van woonruimte en bedrijfsruimte/woonruimte, Vereniging Van Eigenaren, ontruimingsprocedures.

Aansprakelijkheidsrecht – Letselschade, onrechtmatige daad, brandschade, aansprakelijkheid van tussenpersonen, klachtencommissieprocedures, tuchtrechtkwesties.

Bestuursrecht – Bezwaar, beroep, vergunningen.

Vreemdelingenrecht – Verkrijgen of verlengen van verblijfsvergunning, aanvragen van visum, behandelen asielaanvragen.

Intellectuele Eigendomsrecht – Vastleggen van ‘voortbrengselen van de geest’ waaronder bedrijfsnamen, merken of logo’s, ageren tegen inbreuk.

 

  • Legal Quick Scan

    Indien u uw huidige contracten en voorwaarden wilt laten screenen, dan biedt onze Legal Quick Scan uitkomst. Wij nemen tegen een vast tarief uw contracten en/of voorwaarden door om na te gaan of deze nog up-to-date zijn en/of deze nog aansluitenbij uw commerciële wensen. Afhankelijk van de uitkomst hiervan kunnen wij met u nadere afspraken maken over eventuele aanpassing van uw bestaande contracten en voorwaarden. Indien u meer informatie wenst over onze Legal Quick Scan kunt u contact opnemen door het contactformulier in te vullen.